Titulka arrow Úžitková záhrada arrow ovocie arrow Ako pestovať maliny a černice
 
ČO VÁS ZAUJÍMA:
Titulka
Správy
Surfer´s digest
Fórum pestovateľov
Pošli pohľadnicu
Inzeráty
Kalendár akcií
ČLÁNKY
Izbové rastliny
Okrasná záhrada
Úžitková záhrada
Architektúra záhrady
Práce v záhrade
Recenzie
Tipy & triky
návody na pestovanie
Choroby a škodcovia
Wellness
Bylinky
Liečba a prevencia
Prírodná kozmetika
Čaje
Recepty
všeobecne
FÓRUM
Galéria
bylinky003bylinkacparsley.jpg

www.sme.sk -spravodajsky server

objav.sk - najlepšie weby poruke
 
:. Home :. Podmienky používania :. Sitemap :. Hrnčeková súťaž
Ako pestovať maliny a černice
Autor: kerki    utorok, 06 máj 2008
Zobraziť ako PDF Vytlačiť článok Upozorniť na článok e-mailom Pošli na vybrali.sme.sk Pošli na linkuj.cz

Sample ImageSample ImageMaliny a černice si v našich záhradkách opäť získavajú popularitu. Ich pestovanie nie je náročné, zaberú menej plochy, ak ich pravda ťaháme do výšky a prinášajú množstvo ovocia, ktoré je možné zavárať, o berať priamo do úst alebo zamraziť na neskpršie použitie v ovocných šalátoch, či ako dezert so šľahačkou. No aj tieto ovocniny potrebujú isté podmienky a starostlivosť, za ktorú sa vám odmenia oveľa bohatšou úrodou a kvalitnejších plodov. Oplatí sa urobiť viac, ako len nechať ich rásť v kúte.

 

Kultivary rastlín

Pestované kultivary malín môžeme rozdeliť na raz rodiace a na remontné, kultivary Černíc na rastúce vzpriamene a plazivé. Jednotlivé odrody uvádzam v závere článku...

Nároky na stanovište, pôdu

Maliny a Černice vyžadujú chránenú slnečnú polohu, pretože prvým predpokladom ich úspešného pestovania je každoročné riadne vyzretie dreva. Na takýchto stanovištiach výhonky dobre dozrievajú, nenamŕzajú a rastliny vytvárajú bohatú a pravidelnú úrodu veľkých plodov. Maliny často nachádzame vysadené pod stromami ako podplodiny, ale neopláca sa to, zle rodia a príliš vyčerpávajú stromom pôdu.

Maliny vyžadujú stredne tažké, skôr hlinité, kypré, humusovité pôdy a dostatok vody najmä v období tvorenia plodov. V mokrej pôde slabo rodia a rýchlo odumierajú, spodná voda nesmie byť vyššia ako 150 cm.

Černiciam sa darí v priepustnej, humusovitej, ílo-vopiesočnatej pôde dostatočne zásobenej vodou. Na pestovanie sú nevhodné plytké, ľahko vysychajúce Štrkovité pôdy chudobné na živiny a zatienené studené polohy. Zvlášť plazivé černice si vyžadujú teplú polohu.

Výsadba

Sadenice černíc vysádzame spravidla na jar, pretože ich riedke drevo v priebehu zimy ľahko stráca vodu a nevyvinutý koreňový systém nie je schopný stratu vody doplňovať. Ich značné uhynutie po zime nie je spôsobené mrazom — ako sa často nesprávne domnievame — ale tým, že uschnú. Najlepšie sa ujímajú už napučané sadenice. Sadíme ich do radov vzdialených od seba 2,5 m. Vzpriamene rastúce kultivary vysádzame v radoch 1 — 1,5 m a plazivé 2 — 3m od seba.

Pri vysádzaní plazivých odrôd, ktoré mnohí záhradkári vysádzajú k plotom a stenám, odporúčame zhotoviť rôzne drevené konštrukcie alebo drôtenky s výškou drôtu nad zemou 60, 140 a 220 cm. Kry v dobrých podmienkach a pri dobrom ošetrovaní rodia na jednom mieste 10 až 15 rokov, niekedy aj dlhšie.

Maliny vysádzame obyčajne v októbri. Ak sme pozemok pred výsadbou riadne upravili (hlboko porýľovali, dobre pohnojili), stačí pri výsadbe vyryť rýľom jamku len tak širokú a hlbokú, aby sa v nej ostrým nožom skrátené korene sadeníc voľne rozložili, teda asi 30 x 30 x 30 cm.

Maliny a černice vysádzame asi o 3 — 5 cm nižšie, ako rástli v škôlke. Dávame pozor, aby sme nepoškodili podlhovasté pupene na koreňovom kŕčku; keď sa poodlamujú, rastlina zahynie.

Pestovanie, vedenie, opora

Maliny: 

Základné typy vedenia, ktoré sa pri malinách používajú, sú v tvare písmena I, T a V.

Sample ImagePrvý typ I, predstavujú jednoduché, rovno osadené stĺpiky a dva, niekedy aj tri rovnobežné drôty vedené vo výške asi 0,8; 1,2 až 1,6 m, podľa vzrastnosti odrody. Výhonky jednotlivo alebo viacero naraz priväzujeme k drôtom na jeseň alebo v predjarnom období. Pri ďalšom vedení majú stĺpiky tvar písmena T a letorasty voľne zasúvame medzi dva drôty vzdialené od seba asi 0,4 0,6 m.

Pri vedení V stĺpiky osadzujeme šikmo do tvaru tohto písmena a letorasty rastú voľne medzi dvoma drôtmi vedenými pri vrchole stĺpikov. V poraste pestovanom na vedení T alebo V sú rodiace a vegetatívne výhonky väčšinou oddelené rodiace sa pod hmotnosťou plodov ohýnajú smerom von a vegetatívne voľne vyrastajú v strede. Takto má porast optimálne svetelné podmienky. Výhodné je vyväzovať rodiace letorasty k bočným drôtom, nie len voľne medzi ne zasúvať.

Oporný systém pre maliny nemusíme vybudovať hneď v prvom roku rodivosti, ale až na jeseň alebo skoro na jar po prvom zberovom roku. Táto zásada neplatí, ak pestujeme bujne rastúce odrody.

Remontantné odrody, ako napríklad Ada, Medea, Ljulin, určené na pestovanie v takzvanom jednoročnom systéme, kde ťažisko spočíva v úrode na jednoročných letorastoch v jesennom období, nepotrebujú oporné konštrukcie. Ich jednoročné letorasty majú vzpriamený rast a po ukončení zberu, pred príchodom zimy, celý porast odstránime rezom tesne pri povrchu pôdy.

Černice:

Keďže majú rozložitý až poliehavý vzrast, vyžadujú oporu alebo aspoň jednoduché vyviazanie rastlín k silnému kolíku alebo k drôtenke. Musíme si uvedomiť, že v závislosti od výšky a sily použitého oporného kolíka ponechávame aj dĺžku výhonkov pri reze. Rovnako rez bočného obrastu bude hlbší, teda ponechaný obrast bude kratší, pretože výhonok nebude mať inú oporu. Pri jednom kolíku ponechávame maximálne tri výhonky.

Ako oporu môžeme použiť kovovú konštrukciu v tvare T. Na jar odstránime odrodené, namrznuté a poškodené výhonky a upravíme ich dĺžku. Na meter drôtenky ponecháme približne šesť výhonkov, ktoré skrátime asi na dĺžku 2 2,5 m a bočný obrast na 4 6 púčikov a takto vyviažeme k vedeniu.

Pre ostružiny môžeme použiť aj jednoduchú drôtenku s opornými kolmi vo vzdialenosti štyri až šesť metrov od seba. Drôty napíname rovnobežne vo výške približne 0,6 0,8 a 1,2 1,5 m od povrchu pôdy. Používame vinohradnícke stĺpiky, ktoré pevne ukotvíme v pôde.

Keďže odrody ostružín bez tŕňov sú citlivé na mráz a na výkyvy teplôt koncom zimy, môžeme rastliny na konci vegetačného obdobia uvoľniť z drôtenky a položiť na zem, prikryť ochranným materiálom, napríklad papierom, čečinou, slamou a podobne. Na jar ich po úprave rezom, opäť vyviažeme.

Hnojenie

Vzhľadom na intenzívnu tvorbu mladého dreva a na rýchly vývin plodov od doby kvitnutia do doby zberu majú tieto ovocné druhy zvýšené nároky predovšetkým na hnojenie. Každý rok v predjarí a pred kvitnutím prihnojujeme viaczložkovými granulova-nými hnojivami NPK a Cereritom v dávke 350 — 550 g na 10 m2. Každý 3. — 4. rok do pôdy zapracujeme dobre dozretý kompost.

Rez

Maliny:

U malín, ktoré rodia na dvojročných výhonoch za vegetácie odstráňujeme všetky slabé a prebytočné výhony, ktoré nebudeme potrebovať k ďalšiemu pestovaniu. Na kríku ponecháme iba šesť až osem tohtoročných výhonov a v predjarí týmto ponechaným výhonkom iba zakrátime vrcholky.

Černice:

Černice na jeseň prerezávame, odstránime suché časti a zredukujeme bočné výhony, ktoré rastlinu zbytočne vysilujú. Tým zvýšime budúcu úrodu. Je potrebné odstrániť aj divé prúty, ktoré vyhnala vedľa hlavnej rastliny. Na rozdiel od bežných odrôd černíc, beztŕňové nemajú odnože, ale výhony rastú v strsoch, ktoré sa rozvetvujú nad povrchom pôdy.

 

Škodcovia, choroby

Zo škodcov sa na malinách pomerne často vyskytuje byľomor malinový. V období od mája do septembra poškodzuje kríky. Jeho larvy vyžierajú v pletivách výhonkov plytké chodbičky. Výhonky neskôr zasychajú. Napadnuté výhonky treba odrezať a spáliť. Na ničenie byľomorov sa používa postrek prípravkami Soldep a Lidykol.

Červivosť ovocia spôsobuje maliniar ružový. Proti nemu na začiatku kvitnutia striekame Thiodanom 35 EC(0,15 %).

Maliny napádajú aj virózy, predovšetkým mozaika, ktorá je nevyliečiteľná. Listy rastlín majú žlté bodky alebo škvrny. Najvhodnejšie je napadnuté rastliny vykopať aj s koreňmi a spáliť. Pretože vírusové choroby rozširuje najmä cicavý hmyz, pravidelným postrekovaním bojujeme predovšetkým proti voškám.

Černice napádajú obyčajne tie isté choroby ako maliny. Stáva sa, že niekedy plody černíc nedozrejú, mnohé z nich zostávajú červené. Príčinou býva napadnutie roztočom, ktorý sa živí plodmi, spôsobuje ich znetvorenie a zabraňuje dozrievaniu. Výhonky s napadnutými plodmi hneď po zbere spálime a v nasledujúcom roku v júni ich postrekujeme sírnatými prípravkami.

Odrody malín a černíc

Maliny: 

Kedysi hojne rozširované odrody malín /Bulharský rubín, Granát, Zeva II, Ljulin, Canby a pod./ sú dnes už minulosťou. Vďaka ich pozitívnym vlastnostiam sú síce stále rozširované medzi záhradkárskou verejnosťou a využívané v šľachtení nových odrôd, ich využitie vo veľkovýrobe je už však obmedzené. Prekonané boli novými, modernými odrodami.

Sample ImageGranát — má plody stredne veľké až veľké, tupo kužeľovité, dužina je Šťavnatá, typicky malinovej chuti a vône. Plody dozrievajú koncom júna až v prvej polovici júla. Ker rastie stredne vzpriamene.

Rubín — má plody stredne veľké, podlhovasté kužeľovité, dužina je šťavnatá, aromatická. Plody dozrievajú približne rovnako ako plody odrody Granát. Ker rastie stredne vzpriamene.

Jedným zo svetových lídrov v pestovaní a šľachtení malín je Poľsko. Silný výskum malín v Poľsku je prirodzený, nakoľko Poľsko dlhé roky patrí medzi svetové malinové „veľmoci“. Poľské odrody:

Sample ImagePolana - bola vyselektovaná z výberu 42 rastlín z kríženia odrôd Heritage a Zeva Herbsternte. Je vydarenou optimálnou kombináciou včasnosti dozrievania, vysokej akosti plodov a ideálneho rastu voľne stojacich vzpriamených výhonov. Vhodná je dokonca aj na pestovanie v nádobách. Odroda rodí na jednoročných výhonoch /remontantná odroda/.  Plody sú stredné až veľké, atraktívnej tmavo červenej farby. Odroda vykazuje strednú odolnosť voči hnitiu plodov.

Polka - V krížení tejto odrody boli použité odrody Autumn Bliss, Lloyd George a druhy R. crataegifolius a R. idaeus. Odroda rodí na jednoročných výhonoch /remontantná odroda/, plody dozrievajú asi o 10 dní skôr ako u odrody Polana. Je úrodná. Vzrast je stredne silný, výhony dosahujú výšku až vyše 1,8 m. V kre sa ich tvorí pomerne veľa. Výhony sú stredne vyrovnané a pokryté stredne veľkými tŕňmi. Rastlina je pomerne odolná proti plesni sivej a odumieraniu výhonov.

 Pokusa - Odroda pochádza z kríženia odrôd Autumn Bliss, Heritage a druhov R. idaeus vulgatus, R. idaeus strigosus, R. odoratus a R. occidentalis. Odroda rodí na jednoročných výhonoch /remontantná odroda/. Dozrieva približne v rovnakom termíne ako odroda Polana, začiatok dozrievania plodov však môže začať už v tradičnom termíne dozrievania malín, nakoľko dokáže rodiť aj na vlaňajších výhonoch.  Úrodnosť odrody Pokusa je stredná. Vzrast výhonov je veľmi silný, ale výhony sú nevyrovnané. Na výhonoch sa nachádzajú malé nevýrazné tŕne. Plody sú veľmi veľké (3-3,5 g), tmavo červené, niekedy jemne matné. Majú vyrovnaný srdcovitý tvar. Odroda je vhodná do záhrad i do veľkovýsadieb. 

Poranna Rosa - V krížení tejto odrody boli použité odroda Polana a druhy R. occidentalis a R. coreanus. Odroda rodí na jednoročných výhonoch /remontantná odroda/. Zber začína začiatkom septembra a končí príchodom mrazov. Dozrievanie sa však dá podobne ako u odrody Pokusa „načasovať“ do tradičného termínu dozrievania malín. Vytvára menšie množstvo pevných, vztýčených výhonov výšky približne 1,3 až 1,5 /-1,7/ m. Pokryté sú pomerne silnými tŕňmi. Plody sú veľké, veľmi chutné, dozrievajúce v hustých strapcoch, úrodnosť je vďaka pomerne neskorému termínu dozrievania stredná.

Černice:

Ako u každého ovocného druhu aj u černíc je paleta odrôd pomerne veľká. Z tých známejších spomeniem aspoň odrody Aurora, Black Satin, Delcada, Dirksen, Gazda, Čačanská beztŕnna, Hull, Jumbo, Loch Ness, Oregon, Orkan, Theodor Thornfree, Thornless Evergreen, Thornfree, zo starších odrôd sú to najmä Wilsonova skorá, Theodor Reimers, Lukrécia, Taylorova úrodná či Lavtonova. V okolitých krajinách sú bežne dostupné aj tzv. Loganberry, z najznámejších odrôd uvediem aspoň Bojsen. Loganberi a Njulongan. Z u nás zatiaľ nedostupných noviniek spomeniem japonskú červenoplodú černicu druhu Rubus phenocolasius, ktorá sa napríklad v Srbsku distribuuje pod názvom Crvena kupina. Nie všetky sú však vhodné pre pestovanie v našej oblasti, ale najmä výsadbový materiál nie každej odrody je bežne dostupný. Bližšie preto opíšme len tie najrozšírenejšie a najdostupnejšie.

Lloyd George — dvakrát rodiaca odroda má plody veľké, tupo kužeľovité, sú veľmi šťavnaté, sladkokyslé. Dozrievajú koncom júna až začiatkom júla. Ker rastie stredne bujne, vzpriamene.

Wilsonova skorá — známa odroda tŕnistých černíc má plody stredne veľké, dužina je sladká. Plody dozrievajú v júli až začiatkom augusta. Ker rastie stredne bujne a vytvára kry s menším počtom hrubých vzpriamených na koncoch mierne ovisnutých výhonkoch.Sample Image

Thornfree - Pomerne nová americká odroda, silne rozširovaná u nás v posledných 20-tich rokoch. Rastliny majú rozložitý, stredne hustý habitus, výhony sú silné, dlhé až 4 metre, beztŕnne. Sekundárne konáre rozvetvujú zvyčajne až po prezimovaní. Plody sú veľké /až 5,3 g/, tupo kužeľovité až guľaté, lesklé, fialovo čierne. Chuť je sladkokyslá, aromatická, dobrá. Zber začína v polovici augusta, plody sa zberajú postupne asi 3 týždne. Rodivosť je vysoká, v rokoch bez silnejších mrazov pravidelná. Nevýhodou odrody je skon k namŕzaniu, čo dokáže v tuhých zimách zdecimovať takmer celú úrodu a to i napriek tomu, že odroda kvitne pomerne neskoro. Nevýhodou je tiež náchylnosť k hnilobe plodov a ťažšia oddeliteľnosť plodov od stopky.Sample Image

Orkan - Pomerne nová a u nás len v posledných rokoch rozširovaná poľská odroda vyšľachtená vo výskumnom ústave v Brzezne. Vytvára kry silného vzrastu, nie však veľmi zahusťujúce. Výhony sú beztŕnne, dobre obrastajú sekundárnym obrastom a to najmä v terminálnej časti. Odporúča sa preto letorasty po dosiahnutí veľkosti 1,5 – 2 m skrátiť, aby sa podporila lepšia tvorba sekundárnych výhonov aj v bazálnej časti. Plody sú veľmi veľké /5,5 g/, podlhovasté, čierne, lesklé, aromatickej kyslastej chuti. Zber začína začiatkom augusta a trvá 6 až 7 týždňov. Úrodnosť je veľmi vysoká, vo vyšších oblastiach sa pre udržanie jej pravidelnosti odporúča zimná ochrana krov proti mrazom.

Gazda - Odroda má rovnaký pôvod ako odroda Orkan, vyšľachtená bola v roku 1985 vo výskumnom ústave v Brzezne. Vytvára silné výhony s malým množstvom nevýrazných tŕňov, zreteľnejšie tŕne sú však na listoch a stopkách. Sekundárny obrast je pomerne krátky, s rovnomerne rozmiestnenými súplodiami. Zber plodov začína začiatkom augusta a trvá asi 6 týždňov. Plody sú malej až strednej veľkosti /2,5 g/, čiernej farby so silnejším oinovatením, guľatého tvaru. Chuť plodov je veľmi dobrá. Výhodou odrody je silná odolnosť proti mrazom, rovnomerné dozrievanie a ľahká oddeliteľnosť plodov od stopky. Záhradkári ocenia tiež jednoduchý spôsob rozmnožovania koreňovými oddelkami.

Black Satin  - Odroda vytvára výhony dlhé 2 až 3 metre, veľmi dobre odnožuje. Kvitne pomerne zavčasu, dozrieva v prvej polovici augusta. Je veľmi úrodná, úrody sa pohybujú v priemere od 4 do 6 kg z kra. Plody sú stredne veľké až veľké, guľatého tvaru a veľmi dobrej chuti. Cenená je najmä pre vysokú úrodnosť a dobrú chuť plodov.


Ostatné odrody ako Taylorova, Theodor Reimers a Lucrétia za krutých zím namŕzajú.
 


zdroje:
zdroje pictures: wildmanstevebrill.com; kohaplant.sk; omorika.si; boostjuicebar.com; oregonstate.edu; interia.pl; e-ogrody.com; klivia.com


Pridať ako obľúbený (310) | Citujte tento článok na svojich webovkách | Prezreté: 59617

  Komentare (3)
RSS komentáre
 1 no, my sme na jesen
Pridal lucika, 06-05-2008 09:45
posadili maliny a nejako tento rok vyzeraju tak... nefunkcne ;) nevyrasili nove prutiky
 2 treba pockat
Pridal kerki, 06-05-2008 09:57
malina vyzenie pruty, az ked bude dostatocne teplo, aby kvety nespalilo, potom uz to pojde rychlo. Ak su mlade rastlinky, tak vlastne odnoze sa vytvaraju az na novych korienkoch, ktore sa este len zacali tvorit, takze na nove pruty treba pockat....
 3 oprava
Pridal kerki, 06-05-2008 09:58
"malina vyzenie puciky, az ked bude teplo" (nie pruty, tie zavisia od korenov samozrejme)

Iba registrovaní užívatelia môžu pridať komentár.
Prosím, prihláste sa alebo registrujte.

Powered by AkoComment Tweaked Special Edition v.1.4.6
AkoComment © Copyright 2004 by Arthur Konze - www.mamboportal.com
All right reserved

Upravené ( utorok, 06 máj 2008 )
 
< Predchádzajúci článok   Nasledujúci článok >
Súvisiace
 
Home       Print       Bookmark
Prihlásenie

Zabudnuté heslo
Nemáte účet? Zaregistrujte sa!
Pranostiky
Pranostika na dnes:
Dana a Danica
Na zajtra:
Rudolf
Vyberáme
Anketa
Ako najčastejšie získavate nové rastliny?
 
 
 
    Home   Print  @ Contact Top